2024-04-01 |
...
A nagyhét a református gyülekezetekben az úrvacsorához való előkészület, az önvizsgálat, a lelki megtisztulás ideje. Nemcsak környezetünket kell kitakarítanunk, hanem lelkiekben is készülnünk kell az ünnepre. A református húsvét lényege a Feltámadott Krisztus megtapasztalása. A nagyhétről, a húsvét lényegéről Csomós Jánosné szikszói református lelkipásztort kérdeztük.
Kiemelés:Alt
Sola
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt