2024-02-19 |
...
0:00
0:00
Az Isten és ember kapcsolatában a legfontosabb kapcsolópont a kegyelem - mondja Pecsuk Ottó, református lelkész, a Magyar Bibliatársulat főtitkára. De a kegyelem több-e mint a bűnbocsánat? Van-e a modern demokráciákban ismert elnöki kegyelemnek bibliai gyökere? És hogy is került Jézus egy kegyelmi ügybe, mielőtt keresztre feszítették?
Kiemelés: Főoldali kiemelésSola
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt