2019-07-31 |
...
A Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány névválasztásával azt a meggyőződését kívánta kifejezni, miszerint a boldogulás alapfeltétele a gyerekek leszakadását, kisodródását megakadályozó iskola és társadalmi környezet, valamint – ezzel szoros összefüggésben – a digitális írástudás megszerzése.

Ezért támogatják és népszerűsítik mindazokat a tanulásirányítási, tanulást és kooperációt segítő módszereket, programokat, amelyek megakadályozzák a különböző hátrányokkal küzdő gyerekek marginalizálódását és lemorzsolódását, segítenek a pedagógusoknak abban, hogy pontosan diagnosztizálják tanítványaik tanulási és beilleszkedési nehézségeit, és célzott, testreszabott fejlesztő környezetet biztosítsanak számukra.

Mindemellett segítik a számítógép-használói tudás megszerzését, és képessé teszik a pedagógusokat, a gyerekeket és szüleiket, hogy a digitális világ adta lehetőséget saját tudásuk gyarapítására és megosztására legyenek képesek kihasználni.

Az alapítvány szakmai hírnevét megalapozó KIP, teljes nevén Komplex Instrukciós Program, főképpen a különböző tanulási és egyéb hátrányokkal rendelkező tanulók hatékony osztálytermi munkáját támogatja. A kooperatív technikákra épülő módszert a Stanford Egyetemen Prof. Rachel Lotan és Prof. Elizabeth G. Cohen vezetésével dolgozták ki 1985-ben. A program 2001-ben jutott el Magyarországra és elsőként, a Hejőkeresztúri IV Béla Általános Iskolában vezették be.

2009-re a KIP számos módszertani elemmel – Logikai Táblajáték Program, Generációk Közötti Párbeszéd Program, Tabello Nyelvoktató Program – egészült ki, és a programegyüttes a Hátrányos Helyzetűek Oktatása Program, azaz a H2O Program nevet kapta.  A H2O 2009-ben indult el, a Gábor Dénes Díjasok Klubjának kezdeményezésére, az alapítvány koordinálásával.

 

Kiemelés:nmhh
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt