Szoros, személyes és közvetlen kapcsolattartás az egyházmegye lelkipásztoraival és családjaikkal , szolgálati és életkörülményeik lehetőség szerinti javítása, a lelkészi kar összetartozásának erősítése sokrétű közösségi alkalmakkal és szolgálatokkal, testvéri légkörű, munkatársi szellemű közösségi döntésekre támaszkodó vezetés.- ez legfőbb célkitűzései egyike Tóth Tibornak a Bihari Református Egyházmegye új esperesének, aki a gyülekezetek és presbitériumaik református hitvalló öntudatának erősítését tervezi a jövőben konferenciák, előadások, közösségi napok szervezésével.
2021-01-14 |
Alt
Alt
Alt
Alt
nmhh
Alt
Alt