1997-ben Tiszabecsen kezdte szolgálatát, és 2008 óta Létavértesen lelkipásztor. Eddigi munkássága tapasztalatait szeretné hasznosítani új pozíciójában. Kiemelt feladatnak tekinti a kisebb gyülekezetek támogatását, a fizikai és lelki építkezést, a kapcsolatok erősítését. Hadházi Tamás esperessel Oláh Ilona beszélgetett.
2021-01-17 |
A tiszáninneni egyházkerületből érkezett s végül tanulmányai után a Tiszántúlon maradt. 18 éve szolgál Zsadányban.
2021-01-16 |
Szoros, személyes és közvetlen kapcsolattartás az egyházmegye lelkipásztoraival és családjaikkal , szolgálati és életkörülményeik lehetőség szerinti javítása, a lelkészi kar összetartozásának erősítése sokrétű közösségi alkalmakkal és szolgálatokkal, testvéri légkörű, munkatársi szellemű közösségi döntésekre támaszkodó vezetés.- ez legfőbb célkitűzései egyike Tóth Tibornak a Bihari Református Egyházmegye új esperesének, aki a gyülekezetek és presbitériumaik református hitvalló öntudatának erősítését tervezi a jövőben konferenciák, előadások, közösségi napok szervezésével.
2021-01-14 |
Elmondása szerint, családi indíttatásból választotta a lelkészi pályát, a Teológia elvégzése után a hajdúszoboszlói, később a nádudvari gyülekezetben szolgált. Aktívan részt vett az egyházmegye életében, volt egyházmegyei tanácsos, számvevő, főszámvevő, lelkészi főjegyző, a Tiszántúli Református Egyházmegye gazdasági bizottságának tagja, a Református Diakóniai Intézet alapítója és elnökségi tagja. Célja, hogy a hagyományok megőrzése mellett megújuljon az egyházmegye.
2021-01-13 |
Lelkészcsaládban nevelkedett. Hitben édesapja és bátyja állt példaként előtte. 18 év esperesi szolgálat után adja át helyét utódjának Nagy Zsolt a Bihari református Egyházmegye esperese, aki ezután is a biharkeresztesi gyülekezetben teljesít majd szolgálatot.
2021-01-08 |
Több mint 40 év lelkipásztori és 8 év esperesi szolgálat után vonul nyugdíjba Katona Gyula, a Békési Református Egyházmegye esperese, aki lelkész családban nevelkedett. Esperesi évei alatt nem csak a jelenlegi egyházmegyét, hanem a történelmi egyházmegyét is igyekezett összefogni.
2020-12-25 |
A Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese nem lelkészi pályára készült, hívő, de nem lelkészi családban nevelkedett. Szolgálata alatt a hitelesség és az őszinteség vezette.
2020-12-25 |
Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye eddigi esperese folytathatja tovább a munkát az egyházmegye élén. „A két ciklus szolgálata után bizonyos vagyok benne, hogy semmi ígéretre nincs szükség, hiszen, ha együtt haladtunk ennek a szolgálati időnek a jelentős részében, akkor tudják, hogy milyen eszköztárral bírunk” – fogalmazott rádiónknak adott interjújában.
2020-12-22 |
Vad Zsigmond esperes, a nagytemplomi egyházközség vezető lelkipásztora 30 évi szolgálat után nyugdíjba vonul. Búcsúztatója advent harmadik vasárnapján volt az újranyílt debreceni Református Nagytemplomban. Az ünnepi alkalomról készült összeállításunk.
2020-12-16 |
A XVII. századfordulón élt református lelkész kötetének hasonmását Oláh Róbert, a Tiszántúli református Egyházkerület Nagykönyvtárának tudományos igazgatóhelyettese szerkesztette.
2019-05-23 |
Alt
nmhh
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt