Nem kérdés, hogy Koncz Imre esperes szereti szűkebb hazáját, a Bereget. Az szabolcs-beregi esperes a  székfoglalójában azt mondta, szinte sírni tudna, ha arra gondol, hogy súlytalanná válik az egyház egy masszív református többségű vidéken.
2021-07-11 |
Demeter Ottó a Tiszáninneni Egyházkerületből érkezett és végül a tanulmányai után a tiszántúlon maradt. 18 éve szolgál Zsadányban, most a következő hat évben a Békési Református Egyházmegyét is vezeti majd.
2021-06-24 |
Ünnepi istentiszteleten iktatták be június 12-én a Debreceni Református Egyházmegye újonnan választott esperesét, Hadházi Tamást. A debreceni református Nagytemplomban rendezett szertartáson Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét és látta el a beiktatási szolgálatot. Hadházi Tamás esperesi székfoglalójában úgy fogalmazott: a hit egyben hűség, Istenhez való bizalom és ragaszkodás.
2021-06-14 |
1997-ben Tiszabecsen kezdte szolgálatát, és 2008 óta Létavértesen lelkipásztor. Eddigi munkássága tapasztalatait szeretné hasznosítani új pozíciójában. Kiemelt feladatnak tekinti a kisebb gyülekezetek támogatását, a fizikai és lelki építkezést, a kapcsolatok erősítését. Hadházi Tamás esperessel Oláh Ilona beszélgetett.
2021-01-17 |
A tiszáninneni egyházkerületből érkezett s végül tanulmányai után a Tiszántúlon maradt. 18 éve szolgál Zsadányban.
2021-01-16 |
Szoros, személyes és közvetlen kapcsolattartás az egyházmegye lelkipásztoraival és családjaikkal , szolgálati és életkörülményeik lehetőség szerinti javítása, a lelkészi kar összetartozásának erősítése sokrétű közösségi alkalmakkal és szolgálatokkal, testvéri légkörű, munkatársi szellemű közösségi döntésekre támaszkodó vezetés.- ez legfőbb célkitűzései egyike Tóth Tibornak a Bihari Református Egyházmegye új esperesének, aki a gyülekezetek és presbitériumaik református hitvalló öntudatának erősítését tervezi a jövőben konferenciák, előadások, közösségi napok szervezésével.
2021-01-14 |
Elmondása szerint, családi indíttatásból választotta a lelkészi pályát, a Teológia elvégzése után a hajdúszoboszlói, később a nádudvari gyülekezetben szolgált. Aktívan részt vett az egyházmegye életében, volt egyházmegyei tanácsos, számvevő, főszámvevő, lelkészi főjegyző, a Tiszántúli Református Egyházmegye gazdasági bizottságának tagja, a Református Diakóniai Intézet alapítója és elnökségi tagja. Célja, hogy a hagyományok megőrzése mellett megújuljon az egyházmegye.
2021-01-13 |
Lelkészcsaládban nevelkedett. Hitben édesapja és bátyja állt példaként előtte. 18 év esperesi szolgálat után adja át helyét utódjának Nagy Zsolt a Bihari református Egyházmegye esperese, aki ezután is a biharkeresztesi gyülekezetben teljesít majd szolgálatot.
2021-01-08 |
Több mint 40 év lelkipásztori és 8 év esperesi szolgálat után vonul nyugdíjba Katona Gyula, a Békési Református Egyházmegye esperese, aki lelkész családban nevelkedett. Esperesi évei alatt nem csak a jelenlegi egyházmegyét, hanem a történelmi egyházmegyét is igyekezett összefogni.
2020-12-25 |
A Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese nem lelkészi pályára készült, hívő, de nem lelkészi családban nevelkedett. Szolgálata alatt a hitelesség és az őszinteség vezette.
2020-12-25 |
Alt
Sola
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt