A Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese nem lelkészi pályára készült, hívő, de nem lelkészi családban nevelkedett. Szolgálata alatt a hitelesség és az őszinteség vezette.
2020-12-25 |
Alt
nmhh
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt