2024-01-04 |
...
Fekete Károly az elmúlt évek jeles alkalmain – például jubileumi eseményeken, esperesei beiktatásokon, lelkésztalálkozókon - mondott prédikációit gyűjtötte össze. Erre utal az alcím is: Igehirdetések az Élő ige szolgálatáról. A püspök különleges négyes tagolás szerint rendezte össze a szövegeket.

A könyv 2023 végén jelent meg, ami a Zsinat döntése nyomán a lelkipásztori hivatás éve volt, és jó szolgálatot tehet 2024-ben, amit az élő ige évévé nyilvánítottak. 

Kiemelés: Főoldali kiemelés
Alt
Sola
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt