Vajon mit jelent a reformátusok számára a kereszt, miért került le a református templomokról és van-e reális esélye annak, hogy újra visszakerüljön, ezekről a kérdésekről beszélgettünk dr. Nagy Károly Zsolttal, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia docensével, kultúrantropológussal.
2021-02-05 |
Fekete Károly az első hat éves ciklus után továbbra is marad a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Az egyházi vezető eddig végzett munkáját is méltatja, a bizalmat is mutatja, hogy a püspöki tisztségre leadott 424 érvényes szavazatból 422-t kapott a tisztújítás során.
2021-01-19 |
Többek között ezt hangsúlyozta rádiónknak Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület új püspöke, utalva arra, hogy sok kicsiny faluban már csak néhány lélek jár templomba, ám az egyház feladata, hogy senkinek ne engedje el a kezét. A további célokról és a tervekről is hallhatnak most következő beszélgetésünkben.
2021-01-17 |
Pásztor Dániel világi elnöktársával, dr. Molnár Pál főgondnokkal együtt szombaton letették az esküt és átvették a hivatalt elődjeiktől, Csomós József püspöktől és Ábrám Tibor főgondnoktól. Az új tisztségviselőket november 18-án választották meg az egyházkerület élére. Megbízatásuk hat évre szól. A koronavírus-járvány miatt a püspökszentelő ünnepi istentiszteletet tavasszal tartják meg.
2021-01-11 |
Elérkezik Advent harmadik vasárnapja. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a karácsonyi lelki készülődés, a Krisztusra várakozás időszakára megfogalmazott üzenetében ezúttal Zakariás pap történetét, és Isten és ember találkozásának csodáját idézte.
2020-12-12 |
Pásztor Dánielt választotta püspökévé a Tiszáninneni Református Egyházkerület - adta hírül a tirek.hu az egyházkerületi választási bizottság november 18-i szavazatszámláló ülése után. A főgondonoki tisztséget Dr. Molnár Pál töltheti be. Megbízatásuk hat évre szól.
2020-11-18 |
Balog Zoltán Budapest-Hold Utcai lelkipásztort, korábbi minisztert választotta püspökének a Dunamelléki Református Egyházkerület. Máté-Tóth András valláskutató azt mondja, nem tart attól, hogy a jelenleginél jobban átpolitizált lenne Balog Zoltán személye miatt a református egyház. Az MTA doktora szerint Balog Zoltán személye az egyház megítélésén sem változtat, az már sokkal inkább változtathat, hogy milyen püspök lesz majd.
2020-11-14 |
A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke áhítatos könyvébe 200 rövid üzenetet, elmélkedést szerkesztett egybe. Ezek a szövegek az elmúlt években a Kossuth rádióban hajnali  imádságként hangzottak el, és most egy tematikus válogatásban, nyomtatott formában vehetik kezükbe az olvasók. A Kálvin Kiadónál megjelent könyvet hivatalosan október 29-én, 18 órától mutatják be a közönségnek a debreceni Kölcsey Központban, az alkalmat az egyházkerület közösségi internetes felületén is közvetítik majd. 
2020-10-23 |
A tiszántúli reformátusok 1570. július 26-án zsinatot tartottak Csengerben és egy hosszú hitvitában kiálltak a Szentháromság tétele mellett. A Méliusz Juhász Péter szerkesztette hitvallás a Szentírásra alapozva fogalmazza meg az Atya-Fiú-Szentlélek isteni hármas egységét. Ez szemben állt az Erdélyben akkor egyre jobban terjedő unitárius, avagy antitrinitárius vallással. A csengeri hitvallás és zsinat jubileumának tiszteletére ünnepség lesz október 4-én 15 órától a nagy múltú szatmári településen, ahol a templom falán egy dombormű jelzi majd a 450 éves esemény emlékét.
2020-10-04 |
A Tiszántúli Református Egyházkerület képviselői megtartották őszi közgyűlésüket, a járványhelyzethez igazodva ezúttal a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában, ahol a résztvevők megfelelő távolságot tudtak tartani egymástól.
2020-09-16 |
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
nmhh
Alt