2023-07-05 |
...
Közel egy hetes egyházzenei és kántorképző tábort szerveztek Sárospatakon a Református Kollégiumban. Bereczki Róbert, a kollégium kórusának vezetője, a tábor szervezője az Európa Rádiónak elmondta: a Tiszáninneni Református Egyházkerület illetékességi területén hirdették meg a tábor, amelyre harmincan jelentkeztek.

Az elméleti képzés, az ének és orgona próbák mellett a résztvevők több kiránduláson is részt vettek. Közösen ellátogattak például Budapestre, a Kálvin-téri református templomba és a Magyar Zene Házába, de voltak a magyar nyelvű Biblia hazájában, Vizsolyban is, valamint szolgálatukkal tették ünnepélyesebbé és teljesebbé a Sárospataki Református Teológiai Akadémia oklevélátadó, évzáró hálaadó istentiszteletét.

Kiemelés:
Sola
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt