A könyvek hátterében
egy könyvtár kulisszatitkaiból
2019-08-22 |
...
0:00
0:00
A mai napig él bennünk a kép a könyvtárosokról. Ők azok, akikkel mindig találkozunk, ha felkeresünk egy bibliotékát, segítenek a kölcsönzésben és eligazítanak a könyvek világában. De az a szakma, hogy könyvtáros, sokkal többet is jelent ennél. A háttérben hatalmas munka folyik annak érdekében, hogy a könyvtári gépezet zökkenőmentesen működjön. Oros Sándor, a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei könyvtár Csongrád megyei hálózatának könyvtárosa kalauzolta el az Európa Rádió hallgatóit a kulisszák mögé.

A könyvtári munka a könyvtár adminisztratív teendőit és számos egyéb könyvtári szolgáltatás megvalósítását jelenti. A könyvtári szolgáltatások nagyon sokfajta feladatot foglalnak magukba: egyesek gyarapítják a könyvtár állományát, új könyvek beszerzésével foglalkoznak. Mások rendszerezik, nyilvántartják és gondozzák a könyvanyagot. A könyvtári munkához tartozik a könyvtár látogatóinak tájékoztatása és a tanácsadás is. A könyvtárosok média vagy zenei anyagokkal is foglalkozhatnak.

A könyvtáros közvetítő szerepet betöltő személy volt az ókortól napjainkig az információk és az olvasók között. Ez a szerep teszi a szakmát egyedivé, és ez a szerep kötelezi arra a könyvtárosokat, hogy megismerjék a tudományokat és jártasak legyenek a könyvtári információs technológiákban. Mivel a könyvtárak elsődleges feladata még mindig az, hogy a könyveket eljuttassa az olvasóhoz és megszerettesse az olvasást, ezért az olvasószolgálatban dolgozó könyvtárasoknak jó pszichikai érzékkel, alapos állományismerettel, jó beszédkészséggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy ajánlani tudják a legfrissebb irodalmat.

Kiemelés: Főoldali kiemelésAlt
Alt
Alt
Alt
Alt
Sola
Alt
Alt