A Magyarországi Református Egyház ismét bevezette az online működést
Kérik a gyülekezeteket, hogy szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó alkalmat
2020-11-13 |
...
A járvány második hullámában a vírus terjedésének megfékezésére újabb szigorú intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett korlátozták a gyülekezést, a rendezvények szervezését. A rendelet szerint a vallási közösségek szertartásai az adott vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg; a kormány azt kérte, hogy az általános szabályokat vegyék figyelembe.

A Magyarországi Református Egyház - akárcsak tavasszal - elébe ment a központi szabályozásnak, november 11-étől ismét bevezették az online működést. A Zsinat Elnöksége azt kérte a gyülekezetektől, lelkipásztoroktól, egyháztagoktól, hogy szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó alkalmat. Ez vonatkozik az istentiszteletekre, áhítatokra, gyülekezeti hitoktatásra, bibliaórákra, jegyesoktatásra, konfirmáció-előkészítésre, ifjúsági, presbiteri és nőszövetségi alkalmakra, konferenciákra, továbbképzésekre és minden egyéb csoportos közösségi tevékenységre. Csak az egyházban jelenleg még zajló tisztújítással kapcsolatos ülések jelenthetnek kivételt. A Tiszántúli Református Egyházkerületben a járvány első hullámában nagyon jó példák voltak arra, hogy az internet segítségével, esetleg telefonon, írásban fent lehet tartani a lelki közösséget a gyülekezetekben. Most is erre van szükség – mondta rádiónknak Fekete Károly püspök.

Kiemelés: Főoldali kiemelés
Sola
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt