Május 2-től nyissuk meg templomainkat
A részletekről Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke tájékoztatott
2021-04-17 |
...
Május 2-ától nyithatnak meg újra a református templomok - erről határozott a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa. A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel jelölték ki az időpontot, amikor a március 8-án elrendelt bezárás véget érhet, és újra a hívek jelenlétében lehet majd istentiszteleteket tartani. A nyilatkozatban ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a járvány még tart, ezért csak megfontoltan és az óvintézkedéseket szigorúan betartva lehet nyitni. Egyfajta fokozatosságot is javasolnak a gyülekezeteknek, és hogy a hétközi alkalmakat a helyi viszonyokat figyelembe véve szervezzék majd meg.

Koronavírus: a Zsinat Elnökségi Tanácsának április 14-i határozata


Az elmúlt időszak járványügyi intézkedéseit figyelembe véve a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozza:

A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel kérjük templomaink május 2-i megnyitására egyházunk valamennyi gyülekezetét. Hosszú ideje vagyunk bezárva, sokan várjuk már azt a pillanatot, amikor ismét találkozhatunk közösségeinkben.

Szeretettel hívjuk fel ugyanakkor valamennyi egyháztagunk figyelmét arra, hogy a járvány továbbra is velünk van.

A nyitást így kérjük, hogy józanul, megfontoltan és valamennyi járványügyi intézkedést szigorúan betartva hajtsák végre. Emellett javasoljuk a nyitás fokozatossá tételét. A hétközi alkalmakat a helyi viszonyok figyelembe vételével lehet megtartani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hosszú gyülekezeti éneklés a fertőzés kockázatát növeli.

Imádkozzunk testvéreinkért, akik életükért harcolnak, és azokért, akik elvesztették szerettüket, akik veszélyben vannak. Kérjük mindenható Urunk kegyelmét és szerető támogatását azoknak, akik életünket védik és gyógyítják.

Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. (Pál apostol második levele Timóteushoz 4. fejezet 5. vers) 

 

2021. április 14.

 

Balog Zoltán s.k., püspök, lelkészi elnök

Veres Sándor s.k., főgondnok

Dunamelléki Református Egyházkerület

 

 

Steinbach József s.k., püspök

Nemes Pál s.k., főgondnok, világi alelnök

Dunántúli Református Egyházkerület

 

 

Pásztor Dániel s.k., püspök, lelkészi alelnök

Molnár Pál s.k., főgondnok

Tiszáninneni Református Egyházkerület

 

 

Fekete Károly s.k., püspök

Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök

Tiszántúli Református Egyházkerület

 

 

 

Kiemelés: Főoldali kiemelésAlt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
nmhh