2023-11-07 |
...
A Magyarországi Református Egyház törvényei szerint az egyházközségek presbitériumai minden gyülekezetben megújulnak 2024. január 1-től újabb 6 éves ciklusra. A presbiterek az egyházközség életének felelős irányítói, akiket az egyházközségi választói névjegyzékébe felvett egyháztagok közül kell és lehet választani.
Kiemelés: Főoldali kiemelésAlt
Alt
Alt
Alt
Sola
Alt
Alt
Alt