A Magyarországi Református Egyház törvényei szerint az egyházközségek presbitériumai minden gyülekezetben megújulnak 2024. január 1-től újabb 6 éves ciklusra. A presbiterek az egyházközség életének felelős irányítói, akiket az egyházközségi választói névjegyzékébe felvett egyháztagok közül kell és lehet választani.
2023-11-07 |
18 éve főgondnoka Nemes Gábor a Szeged-Honvéd téri Református Egyházközségnek. Túl a 80-on úgy gondolja, már nem vállalja újra a jelöltséget a főgondnoki tisztségre. De mit üzen a fiataloknak, az új presbiter és főgondnok jelölteknek? A presbiterválasztás apropóján beszélgettünk.
2023-09-20 |
A Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben a ciklus lejártával újra sor kerül a presbiterválasztásra. Főgondnokokat, presbitereket, illetve pótpresbitereket választanak a gyülekezetek.
0:00
0:00
2023-07-18 |
Idén is találkozót szerveztek a Sárospatakon végzett presbiteri népfőiskolások. A Sárospataki Református Teológiai Akadémián elérhető képzésforma egykori diákjai egyfajta továbbképzésként élik meg ezt az eseményt, hiszen a baráti és kötetlen találkozások mellett a református élet szervezésével kapcsolatban és a hitélet erősítését szolgáló előadásokat hallgathatnak meg.
2023-07-14 |
Legkésőbb november 5-ig meg kell választanai a református gyülekezeteknek a következő ciklus presbitereit és a gyülekezetek világi vezetőit, a főgondnokokat.
2023-06-02 |
Eltelt hat év, ez pedig azt jelenti, hogy a református egyházközségekben ismét presbiterválasztások várnak a gyülekezetekre. Szász Győző, a Nyíregyháza-városi Református Egyházközség egyik presbitere. Hogyan talált rá az Úr? Hogyan lett presbiter? És egyáltalán, mi a presbiterek feladata a gyülekezetekben? – erről is kérdezzük a 6 évvel ezelőtt megválasztott presbitert .
2023-03-08 |
A Tiszáninneni Református Egyházkerület az elmúlt héten, szombaton tartotta hagyományos lelkész-presbiteri konferenciáját Miskolcon a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon tornatermében.
2022-11-18 |
Presbiterképző alkalmat tartottak a közelmúltban Tépén. A szolgálat végzéséhez szükséges ismeretek elsősorban a bibliára épülnek. Az előadások többsége a missziói elhívás témakörében hangzott el. A lelkész legfőbb munkatársa a presbiter, aki akár a rétegalkalmak megtartására is képes.
2022-10-28 |
Török Csaba Nagyváradon született és házassága révén került Debrecenbe, ahol vallásos neveltetésének köszönhetően, folyamatosan kereste azt az egyházi közösséget, melyhez tartozhat. Így jutott el a Széchenyi kertbe, ahol harmincas éveiben lett presbiter és nem sokkal később a templom szerves részét alkotó Kálmáncsehi Galéria galéria vezetését is elvállalta.
0:00
0:00
2022-01-25 |
Beiktatták hivatalába a békési lelkipásztort. Katona Gyula, az egyházmegye előző esperese, a békési gyülekezet lelkésze nyugdíjba vonult, miután betöltötte a 65. életévét. A presbitérium egyhangú határozattal úgy döntött, hogy a vezető lelkészi tisztségre Molnár Mátét hívják meg.
2021-12-22 |
Alt
Sola
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt