2020-12-12 |
...
Vad Zsigmond nem lelkészi pályára készült, de az utolsó pillanatban meggondolta magát. Lelkipásztori munkáját a folyamatos építés jellemezte mind lelki, mind fizikai értelemben. A nagytemplomi gyülekezet nyugdíjba vonuló vezető lelkipásztorát vasárnap búcsúztatják a Nagytemplomban. A debreceni egyházmegye leköszönő esperesével beszélgettünk.

fotó: református.hu

Kiemelés:Alt
Sola
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt