Szentesti ünnepi istentiszteletet közvetítettünk a debreceni református Nagytemplomból. Igét hirdetett Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.
Advent negyedik vasárnapján istentiszteletet közvetítettünk a miskolci református Deszkatemplomból. Igét hirdetett Almási Ferenc, a gyülekezet lelkipásztora.
Advent harmadik vasárnapján református istentiszteletet közvetítettünk Tiszavasváriból. Igét hirdetett Szvoren Attila, a gyülekezet lelkipásztora.
Advent második vasárnapján református istentiszteletet közvetítettünk Szerencsről. Igét hirdetett Móré-Taracközi Anna segédlelkész.
Advent első vasárnapján református istentiszteletet közvetítettünk Tiszadadáról. Igét hirdetett Fazakas Alpár, a gyülekezet lelkipásztora.
Istentiszteletet közvetítettünk a mezőzombori református templomból. Igét hirdetett Czetőné Hegedűs Aranka, a gyülekezet lelkipásztora.
Istentiszteletet közvetítettünk a nyírbátori református templomból. Igét hirdetett Fazakas Ferenc Sándor, a gyülekezet lelkipásztora.
Istentiszteletet közvetítettünk Miskolcról, az Avas-déli református templomból. Igét hirdetett Dandé András, a gyülekezet lelkipásztora.
Reformációi ünnepi istentiszteletet közvetítettünk felvételről a debreceni református Nagytemplomból. Igét hirdetett Beszterczey András lelkipásztor, a Magyar Református Egyház Diakóniai Irodájának vezetője. A felvétel október 31-én készült.
Református istentiszteletet közvetítettünk Ramocsaházáról. Igét hirdetett Nagy Péter, a gyülekezet lelkipásztora. A felvétel október 18-án készült.Sola
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt