Beiktatták hivatalába a békési lelkipásztort. Katona Gyula, az egyházmegye előző esperese, a békési gyülekezet lelkésze nyugdíjba vonult, miután betöltötte a 65. életévét. A presbitérium egyhangú határozattal úgy döntött, hogy a vezető lelkészi tisztségre Molnár Mátét hívják meg.
2021-12-22 |
A tiszáninneni egyházkerületből érkezett s végül tanulmányai után a Tiszántúlon maradt. 18 éve szolgál Zsadányban.
2021-01-16 |
Több mint 40 év lelkipásztori és 8 év esperesi szolgálat után vonul nyugdíjba Katona Gyula, a Békési Református Egyházmegye esperese, aki lelkész családban nevelkedett. Esperesi évei alatt nem csak a jelenlegi egyházmegyét, hanem a történelmi egyházmegyét is igyekezett összefogni.
2020-12-25 |
November 17-én újra a koraszülötteket jelképező lila színbe borultak a hazai középületek a koraszülöttek világnapja alkalmából. Magyarországon minden tizedik baba idő előtt jön világra, a szülők közül pedig kevesen tudják, hogy ilyenkor kihez fordulhatnak tanácsért, segítségért.
2019-11-19 |
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Sola
Alt