Demeter Ottó a Tiszáninneni Egyházkerületből érkezett és végül a tanulmányai után a tiszántúlon maradt. 18 éve szolgál Zsadányban, most a következő hat évben a Békési Református Egyházmegyét is vezeti majd.
2021-06-24 |
Ünnepi istentiszteleten iktatták be június 12-én a Debreceni Református Egyházmegye újonnan választott esperesét, Hadházi Tamást. A debreceni református Nagytemplomban rendezett szertartáson Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét és látta el a beiktatási szolgálatot. Hadházi Tamás esperesi székfoglalójában úgy fogalmazott: a hit egyben hűség, Istenhez való bizalom és ragaszkodás.
2021-06-14 |
Pásztor Dániel világi elnöktársával, dr. Molnár Pál főgondnokkal együtt szombaton letették az esküt és átvették a hivatalt elődjeiktől, Csomós József püspöktől és Ábrám Tibor főgondnoktól. Az új tisztségviselőket november 18-án választották meg az egyházkerület élére. Megbízatásuk hat évre szól. A koronavírus-járvány miatt a püspökszentelő ünnepi istentiszteletet tavasszal tartják meg.
2021-01-11 |
Komor Csaba, a nyíracsádi egyházközség lelkipásztora immár egy éve szolgál a vámospércsi gyülekezetben is, ahol néhány hónapja megválasztott lelkész. Tavaly novemberben kezdett helyettes lelkipásztorként munkálkodni a legkisebb hajdúvárosban, majd a gyülekezet meghívta. A jövőben a nyíracsádi gyülekezettel sem szakad meg a kapcsolata, ott is folytatná az eddig végzett szolgálatát. Beiktatás ezen a hétvégén lett volna Vámospércsen, de a koronavírus járvány miatt elhalasztották.
2020-11-07 |
Hivatalosan is beiktatták a hétvégén Széles Csongort, a Debrecen-Kerekestelepi Református Gyülekezet lelkipásztorát, aki néhány hónapja vezeti az egyházközséget. Sok éven keresztül a Bánki és a Kerekestelepi gyülekezet összetartozott, de az elmúlt időszakban önálló egyházközséggé vált Bánk. Így lett új lelkipásztora a Kerekestelepi református gyülekezetnek, ahol a hagyományos programok mellett már új események is elindultak az életükben.
2020-03-12 |
Csaknem 30 évig szolgált Panyolán, most a szamosszegi gyülekezet lelkipásztora több mint 8 hónapja. A közelmúltban iktatták be Tisza Tibort, akivel a múltról és jövőről Buzás Bori beszélgetett:
2019-10-03 |
Beiktatták hivatalába Juhászné Keresztényi Klárát a vámosújfalui református egyházközség lelkipásztorát. A lelkész már körülbelül egy esztendeje szolgálja a helyi gyülekezeti közösséget és hosszú távra tervez a tokaj-hegyaljai településen.
2019-07-29 |
Hivatalosan beiktatták a Nagyszekeresi Református Egyházközség lelkipásztorát, Kormány Lászlót. A presbitérium meghívására szombaton, a szatmári kis település nagy múltú templomában volt az ünnepi istentiszteletet. Kormány László több éve szolgál Nagyszekeresen és két szomszédos református gyülekezetben. A közösségekről, az idáig vezető útról és a kihívásokról Oláh Ilona kérdezte.
2019-07-03 |
Május 19-én iktatták be hivatalába Balogh Barnabást, a Magyar Református Szeretetszolgálat egykori lelkészét, aki most a Hosszúpályi Reformtus Egyházközség lelkipásztora. Január óta él a gyülekezetben, amelyben több változást is tervez, hogy a mintegy 100 templomba járó hívő számát megnöveljék és a fiatalokat is visszacsábítsák a gyülekezetbe. Balogh Barnabás gyülekezeti lelkipásztori szolgálatot utoljára szülőhazájában, Erdélyben, ott is Biharvajdán látott el. A most beiktatott lelkésszel, Buzás Bori beszélgetett.
2019-05-27 |
Alt
Alt
Alt
Alt
nmhh
Alt
Alt