Istentiszteletet közvetítettünk Debrecenből, a Kossuth utcai református Verestemplomból. Igét hirdetett Tóth Tamás, a gyülekezet lelkipásztora.
Ezért és a gyülekezetet éltető tagokért, valamint a 2020-ban befejeződött belső felújításért adnak hálát június 27-én, vasárnap 15 órától, amikor Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdet igét.
2021-06-27 |
Református istentiszteletet közvetítettünk Tokajból. Igét hirdetett Tóth Orsolya, a gyülekezet lelkipásztora.
A borsod megyei Hejőbábán működik a Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Hejőbábai Otthona. Az ellátottak minden héten kedden református istentiszteleten vesznek részt. A legutóbbi ilyen alkalmon hálát adtak azért, hogy az otthonban református lelki közösség formálódott. Igét hirdetett Barna Sándor lelkészi főjegyző, püspökhelyettes.
2021-06-19 |
Püspökszentelő ünnepi istentiszteletet közvetítettünk felvételről a Miskolc-Avasi református templomból. Igét hirdetett Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Székfoglaló igei köszöntést mondott Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke. A felvétel június 6-án készült.
Ez már hagyomány az iskola életében, ám az idei évtől kezdve nemcsak az intézményhez való kötődésről tettek tanúbizonyságot a gyerekek, hanem arról is, hogy a keresztyén értékrendet, szemléletet is magukénak vallják. A Miskolc Komlóstetői Általános Iskola fenntartója tavaly ősztől a Tiszáninneni Református Egyházkerület, az intézmény iskolalelkésze Antal Mariann a Miskolc Vasgyári Református Egyházközség lelkipásztora.
2021-06-10 |
Istentiszteletet közvetítettünk a debreceni református Nagytemplomból. Igét hirdetett Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.
Istentiszteletet közvetítettünk a bükkzsérci református templomból. Igét hirdetett Ferenc József, a gyülekezet lelkipásztora.
Pünkösd másodnapján ökumenikus istentiszteletet közvetítettünk felvételről Miskolcról, az Avasi református templomból. Igét hirdetett Ternyák Csaba, az egri római katolikus főegyházmegye érseke. A felvétel május 20-án készült.
Pünkösdi ünnepi istentiszteletet közvetítettünk a debreceni református Nagytemplomból. Igét hirdetett Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Sola