December 15-17. között bentlakásos csendeshétvégére várják a már megkonfirmált vagy konfirmálni készülő fiatalokat a Miskolc-Belvárosi Református Egyházközségben. Erről is szó lesz a következő percekben, illetve a 2023-as év első adventi hétvégéjének az alkalmait is visszaidézzük, hiszen szombaton Szekeres Tamás koncertturnéja miskolci állomásának adott otthon a Belvárosi Református Templom, vasárnap pedig Főtiszteletű Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten Igéjét, és az újonnan megválasztott presbiterek fogadalomtételére is sor került.
2023-12-11 |
A fiatal felnőttek és idősek esetében már nem a tanulás és a számonkérés a legfontosabb, hanem az, hogy megismerjék Isten igéjét. Az első egyeztető beszélgetés szeptember 17-én, vasárnap, délelőtt 10 órakor, a szokásos Istentisztelet előtt a kazettás teremben a Kálvin tér 11. szám alatt lesz - mondta rádiónak Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese, a nyíregyházi gyülekezet vezetőlelkésze.
2023-09-11 |
Bodnár Máté lelkipásztor elmondta: a felkészítést úgy építették fel, hogy ne terhelje meg a családokat és a fiatalokat sem. Ezért havonta egy vasárnap találkoznak, ráadásul a tematika is alkalmazkodik a fiatalok élethelyzetéhez. Az első felkészítő összejövetelt szeptember 24-én tartják.
2023-09-08 |
A Dorkász Szolgálat Alapítvány munkatársai 5 éve járnak az intézetbe az itt lakó fiúkhoz és ez már a második év, hogy konfirmációs lehetőséget is kaptak. A két év alatt 36 fiú tett bizonyságot hitéről.
2023-06-14 |
14 halmozottan fogyatékos fiatal tett konfirmációs vizsgát május 19-én a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthon és Iskola Kishegyesi úti intézményében, majd vasárnap a nagytemplomi gyülekezetben. A felkészítésük január óta zajlott és minden fiatal más-más módon adott számot tudásáról.
2022-05-27 |
Az első alkalom szeptember 20-án lesz. Azonban nemcsak a nyolcadikos diákok és nemcsak azok konfirmálhatnak, aki meg vannak keresztelve – ezt mondta el rádiónknak Dr. Gaál Sándor.
2020-09-16 |
A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése miatt a pünkösdkor esedékes konfirmációi ünnepi alkalmak elhalasztását javasolja mindaddig, amíg a feltételek nem biztosítottak. A konfirmáció időpontjának meghatározása gyülekezeti hatáskör és az egyházközség elnökségének egyéni felelőssége. Dr. Gaál Sándort, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesét hallják.
2020-04-17 |
Bodnár Máté, református lelkipásztor rádiónknak elmondta: elsőként az első néggyel, majd a következő foglalkozáson a további hat parancsolattal foglalkoznak. Azért ez a tagolás, mert a tízparancsolat első része az ember Istennel való kapcsolatát taglalja, a második rész pedig az ember emberrel való kapcsolatával foglalkozik.
2019-11-21 |
Konfirmációi ünnepi istentiszteletet közvetítettünk a Nyíregyháza-Városi református templomból. Igét hirdetett Gaál Sándor esperes-lelkipásztor.
Alt
Alt
Alt
Sola
Alt
Alt
Alt
Alt