Darmos István néprajzkutatóval arról beszélgetünk, hogy miként jelenik meg a böjt a paraszti világban.
2021-02-28 |
A Biblia szándéka nem az, hogy természettudományos magyarázatot adjon a világ keletkezésére, hanem hogy hitvallást fogalmazzon meg. Ez a hitvallás pedig arról szól, hogy a világ, egy a világon kívül és felette álló élőlénynek a tervei alapján jött létre.
2021-01-16 |
Egy kultúra, amely nem tudja megkülönböztetni az ellenséges idegent a békés és segítségre szoruló jövevénytől, az nagy bajban lehet – fogalmazott rádiónknak Dr. Jenei Péter, nyíregyházi református vallástanár. Tíz éven keresztül kutatta a jövevények meglétét az Ószövetségben.
2020-11-10 |
A járványügyi szabályokra hivatkozva több iskolába és óvodába nem engedik megtartani a református hittanórákat. Van, ahol csak három hetente van református hittan, mert az osztályt nem bontják szét, így egyik héten etika, másik héten katolikus hittan, harmadik héten református hittanórát tartanak. Az külön pikantériája ennek, hogy van olyan osztály, ahol nincs is református hittanos, mégis a református lelkész tartja nekik az órát három hetente.
2020-09-22 |
Online formában zajlanak a Szólj be a papnak! programsorozat eseményei, hiszen a szervezők szerint a lelki táplálékra továbbra is szüksége van az embereknek. A következő találkozó április 25-én, szombaton este 6 órakor lesz, amikor videókonferencián négy püspök válaszol az érdeklődők kérdéseire.
2020-04-26 |
Csak első ránézésre tűnhet úgy, hogy a cölibátusról szól a Vatikán legújabb vitája. Az tény, hogy tavaly októberben az amazonasz mentén élő, szolgáló katolikus papok azt javasolták Ferenc pápának, hogy tegye lehetővé, hogy kipróbált, családos férfiakat is pappá szentelhessenek a térségben, hogy legyen, aki például úrvacsorát oszt a hívőknek. Az is tény, hogy az előző pápa, XVI. Benedek és Robert Sarah bíboros egy könyvet készülnek kiadni, amelyben kiállnak a cölibátus mellett. De hogy a kettőnek van-e köze egymáshoz? És hogy a korábban lemondott pápa által is jegyzett könyv támadja-e a jelenlegi pápát? Máté-Tóth András valláskutató, az MTA doktora segíti kibogozni a Vatikán szövevényes szálait.
2020-01-18 |
Ma van a reformáció emléknapja - a protestáns közösségek ezt ünneplik. Mindettől függetlenül már Magyarországon is egyre többen ünneplik a Halloweent, azonban ez nem vallási ünnep - emlékeztet Máté-Tóth András valláskutató, aki szerint épp ezért nem is kell rosszallóan figyelni ennek a játékos szokásnak a hazai terjedését. Arra mindenképp jó, hogy a saját ünnepeinket, szokásainkat újra megtaláljuk, és a valláskutató szerint az elmagányosodó társadalmunkban minden lehetőséget meg kell ragadni arra is, hogy találkozzunk egymással. Az egyébként katolikus valláskutató október 31-én eredetiben olvassa Luther Márton gondolatait, így emlékszik a reformáció kezdetére.
2019-10-31 |
A szabadidejéből is tizedet ad Szűcs M. Sándor vallástanár, aki önkéntescsapatot szervez és velük járja Erdélyt, felkeresve egy-egy nehéz helyzetben lévő református szórványközösséget.
2019-08-30 |
Debrecenben a református Nagytemplom, a Kollégium, a középkori templomok a Felső-Tisza vidékén, Vizsoly vagy Sárospatak református öröksége. Ezek a példák igazolják, hogy az egyházi műemlékek nem csak vallási, hitéleti gócpontok, hanem keresett turisztikai látnivalók is. A szakemberek szerint az utóbbi években egyre nagyobb az igény az ilyen jellegű idegenforgalmi kínálatra, és az egyház is felismerte: fontos, hogy építsen vendégcsalogató kincseire. A Tiszántúli Református Egyházkerület rendkívül jó helyzetben van, gazdag református öröksége turisztikai szempontból is komoly adu. Ezt a témát járja körül Oláh Ilona interjúja.
2019-05-29 |
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
nmhh