A kerek évforduló tiszteletére október 5-én, szerdán délután jubileumi ünnepséget rendeztek a Magyarországi Református Egyház Zsinatának fővárosi székházában. Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke nyitó áhítata után Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat elnöke mondott köszöntőt és több előadás is elhangzott. Köztük az elmúlt 30 évről számolt be Gál Judit, a Református Kórházlelkészi Szolgálat vezető lelkipásztora, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusának kórházlelkésze.
2022-10-06 |
A hajdúsági városban az ott élők egyharmada vallotta magát a legutóbbi népszámláláson reformátusnak. A gyülekezetnek több intézményi egysége és idős ellátó rendszere van. Kocsis Áront a gyülekezet megválasztotta második lelkipásztorának, ünnepélyes beiktatása október 2-án 15 órától lesz Hajdúnánáson, a református templomban.
2022-09-30 |
A Homokkerti Gyülekezetbe 2020-ban került, akkor a koronavírus-járványban a személyes találkozások korlátozása miatt nehezen tudta elkezdeni szolgálatát. Mára azonban már kialakultak a rendszeres alkalmak, az istentiszteletek mellett a közösség tagjai biblia- és imaórákon, gyülekezeti kirándulásokon is részt vesznek.
2022-09-28 |
A lelkipásztor 3 évvel ezelőtt került a településre, ez az első szolgálati helye, ezért nagyon meghatározó eseménynek tartja beiktatását. Az eseményen hálát adnak azért is, hogy az elmúlt időszakban pályázati segítségekkel felújították az ártándi református templomot és a parókiát.
2022-08-27 |
Igaz, nem egyedül kell megbirkóznia mindennel, hiszen mögötte áll a presbitérium, a gondnok és segédlelkész, kántor is besegít, de azért a felelősség az övé. Most pedig különösen sok a feladat: megkezdődött a városban az új bölcsőde építése, amely lassan eléri a 25%-os készültségi szintet.
2022-07-08 |
A Nyíradonyi református Egyházközség újraépítése volt a feladata, mikor 2014-ben a gyülekezethez került. Az azt megelőző években helyettes lelkészek szolgáltak és csak vasárnapi istentiszteleteken. Újra kellett szervezni a gyülekezeti életet, megerősíteni hitükben a híveket. Mára már egy 150 férőhelyes bentlakásos intézmény idős otthon működtetője lett a gyülekezet, amelynek mintegy 200 fő a tagja a választói névjegyzék szerint.
2022-07-01 |
Hajdú Miklós egykori börtönlelkészről nevezték el a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön egyházi könyvtárát. A lelkészt egy éve, a koronavírus járvány időszakában vesztette el az intézmény.
2022-06-22 |
A Károli Gáspár-díjjal is elismert gyakorlati teológus, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektor-helyettese, a Gyakorlati Tanszék tanszékvezető egyetemi docense 1991-ben kapott meghívást a Debreceni Református Teológiai Akadémia Gyakorlati Teológiai Tanszékére.
2022-06-10 |
Alt
Alt
Alt
Alt
Sola
Alt
Alt
Alt