Rengeteg változást hoztak az elmúlt évek az élet minden területén, így az egyházban és a lelkipásztorok képzésében is. Bár kevesebben jelentkeznek ma a teológiára, azonban a hallgatók lelkesek és elhivatottak. A nehézségekről és örömökről Baráth Bélát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorát kérdeztük.
2022-03-22 |
A félelem idején fontos, hogy meg tudjunk kapaszkodni abban, ami biztos. Ez a pont maga Isten - hangsúlyozta rádiónknak mondott áhítatában Molnár Norbert a Magyar református Szeretetszolgálat lelkésze, aki maga is teljesít szolgálatot a menekültek között.
2022-03-13 |
A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik. Kelet-Közép-Európában a számuk eléri az 1 millió főt. Ennyien vesztették életüket éhínségben, kényszermunkatáborban, vagy kegyetlen kivégzések során.
2022-02-24 |
Csonka József, református lelkipásztor azon kevesek közé tartozik, aki ugyanazon a településen szolgál, ahol felnevelkedett. A fiatal tiszteletes nem lelkész családban született, de a környezete meghatározó volt abban, hogy Istenre és Jézus Krisztusra találhasson. Emellett egy személy jelenléte különösen fontos volt számára, hogy a lelkészi hivatást válassza.
2021-11-23 |
A lelkész szatmári születésű, és bár a teológia miatt Debrecenbe került, majd Szentesen és Szegeden is szolgált, végül a szíve visszahúzta Szatmárba. Azt mondja, nem bánná, ha Isten azt szánná szolgálatául, hogy egész lelkészi pályája alatt szatmári kis gyülekezetekben szolgáljon. Didi Xéniával, Panyola református lelkészével beiktatása előtt beszélgettünk
0:00
0:00
2021-10-24 |
Negyvenegy évnyi lelkészi szolgálat után távozik a makkoshotykai református gyülekezet lelkipásztori tisztségéből Pocsai Ferenc, ám feleségével együtt az egyházközség tagjai maradnak. A helyi gyülekezet lelki vezetőjét megromlott egészségi állapota kényszerítette arra, hogy egy évvel korábban vonuljon nyugállományba, mint ahogyan elérné a nyugdíjas korhatárt.
2021-09-17 |
A nyíribronyi református gyülekezet 40 után lelkészbeiktatásra készül a hétvégén. Szeptember 11-én 16 órától ünnepélyesen is elfoglalja hivatalát Fucsovicsné Sütő Dóra, aki 2016-ban érkezett a településre. Az alkalmon hálát adnak a 13. század második felében épült templom külső felújításáért is, mely pályázati forrásból 32 millió forintból szépülhetett meg.
2021-09-10 |
A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetését adták át Csomós Józsefné nyugalmazott gönci református lelkipásztornak, amint arról már híreinkben beszámoltunk. Az elismerést, a miniszterelnök előterjesztésére, csaknem négy évtizedes lelkészi és hitoktatói szolgálatáért, valamint Gönc város közösségi életében vállalt aktív szerepéért kapta.
2021-06-11 |
A fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskolában megrendezett lelkész- focikupa győztese a Szatmári egyházmegye lett. Koós Csaba Levente, a Nyírségi Református Egyházmegye lelkészi főjegyzője rádiónknak azt mondta: a lelkészek érezhetően más mentalitással fociznak, mint mások. A tornák célja a sportolás mellett az, hogy kapcsolatban legyenek a különböző egyházmegyék lelkészei.
2021-06-08 |
A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkészválasztást tartott, ugyanis Vad Zsigmond lelkipásztor nyugdíjba vonulásával megüresedett egy lelkészi állás a gyülekezetben. A presbitérium még január 17-i ülésén határozott úgy, hogy Nagytiszteletű Beszterczey Andrást, a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodájának vezetőjét hívja meg a szolgálatra. Beszterczey Andrással beszélgettünk.
2021-05-21 |
Alt
Alt
Sola
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt