Királlyá koronázása óta most először járt Erdélyben, Romániában III. Károly brit uralkodó. Károly még trónörökösként kezdett el Erdélyben túrázni, elmondása szerint a tájba szeretett bele. Persze felmerül a kérdés, hogy vajon ott motoszkál-e Károlyban, hogy az egyik szépanyja egy erdélyi magyar, református grófnő volt.
2023-06-25 |
A romániai népszámlálás adatai szerint valamivel több, mint egy millió magyar él Romániában. Erdély összlakosságának 17,4 százalékát adják a magyarok, ez az arány tíz évvel ezelőtt 19 százalék volt.
2023-03-01 |
Alig két hónapja jelent meg Visky András József Attila-díjas erdélyi magyar író, drámaíró, dramaturg, egyetemi tanár Kitelepítés című regénye, amelynek első kiadása hetek alatt el is fogyott, már a második kiadás kapható.
2022-12-03 |
Már több évtizedes hagyománya van annak a miskolci gimnáziumban, hogy a 10-es diákokat elviszik Csíksomlyóra. A programok a búcsún és a misén kívül osztályonként változnak, de a lényege egy, hogy megismerjék Erdély kulturális szokásait és nevezetességeit.
2022-06-10 |
Minden évben október utolsó vasárnapján szerte Székelyföld határain és a Föld számos helyén őrtüzek gyúlnak az összetartozás, a székely nép önrendelkezésének és területi, kulturális autonómia törekvésének támogatására.
2021-11-04 |
November 1-e mindenszentek, november 2-a halottak napja. A megemlékezés napjainkban már nem csak erre a két napra korlátozódik, már a héten sokan rendezgetik halottaik sírjait, a messzebbről érkezők is igyekeznek felkeresni az emlékezés helyeit.
2021-10-29 |
Egyetlen erdélyi fejedelem született Sárospatakon. II. Rákóczi György 400 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot a Rákócziak egyik legszebb várában. Rá emlékezünk a következő percekben dr. Tamás Edittel, a Magyar Nemzeti Múzeum sárospataki Rákóczi Múzeumának igazgatójával.
2021-02-17 |
Az erdélyi magyarok között szinte teljes egyetértés van abban, hogy az erdélyi magyaroknak meg kell tanulniuk románul, miközben az önbevallásos romántudásuk egy évtized alatt öt-tíz százalékot csökkent. A Kisebbségi Monitor 2020 című kutatást a Székelyföldi Közpolitikai Intézet és a Bálványos Intézet végezte reprezentatív mintán.
2020-09-27 |
Kostelek jóformán Erdély utolsó faluja, és oly annyira igaz, hogy a végeken vannak, hogy egy megyerendezés miatt már nem is Hargita megyéhez, hanem Bákó megyéhez tartoznak. Épp ezért van szimbolikus és gyakorlati jelentősége is annak, hogy a falu lakói úgy döntöttek, nem várnak a hivatalos szervekre, maguk újítják fel azt az utat, amely Székelyföldhöz köti őket, és évtizedekig járhatatlan volt.
2020-07-25 |
Ravasz László Erdélyben püspökhelyettes volt, a trianoni határhúzások idején hívták meg Budapestre lelkésznek, végül úgy döntött, ha püspöknek is megválasztják, elköltözik a családjával Kolozsvárról a fővárosba. De hogy élte meg Trianont? Hiányzott-e neki Erdély? Na és hogy látta utólag, kellett volna-e a románok között missziót folytatni, és jobb kapcsolatot kialakítani, még Trianon előtt? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ Literáty Zoltánnal, a KRE adjunktusával.
2020-06-05 |
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Sola
Alt
Alt