A sváb elődök betelepülésére emlékeztek a Józseffalváért Egyesület szervezésében megrendezett juniálison, Sárospatakon. Az egykori önálló Józseffalva ma a város része, de az ott élő és oda kötődő emberek egyesületbe tömörülve, programok szervezésével fejezik ki összetartozásukat, az ősök iránti tiszteletüket.
2023-06-27 |
1676. február 11-én szabadította fel a gályarab prédikátorokar Michiel de Ruyter holland parancsnok. A jeles napról már évek óta együtt emlékezik meg a Debreceni Egyetem és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Az alkalmon az intézmények hallgatói is részt vettek. A 347 évvel ezelőtt történt eseményekről Baráth Bélát, a DRHE rektorát kérdeztük.
2023-02-16 |
Egy különleges installációval készültek, melynek részeként egy fotósorozat és egy korhűen feldíszített Csepel D344 teherautó kapott helyet a főépület bejáratánál
2022-10-24 |
A szegedi református temetőben nyugszanak a város korábbi lelkészei, első- és második világháborús katonák, 1848-as honvédek, orvosok, művészek és sokan mások. Évekkel ezelőtt Szecsődi Gizella, a Szeged-Honvéd Téri Református Gyülekezet presbitere, hivatalvezetője végigkalazulta hallgatóinkat a református sírkertben, ismertetve annak történetét, és meg-meg állva a síroknál, hogy az ott nyugvó emberekre emlékezzünk, életüket felidézzük.
2022-10-20 |
Tíz évvel ezelőtt, 2012. szeptember elején hunyt el Pácin akkori polgármestere, Barati Attila. A hozzá közel álló emberek, a róla elnevezett rendezvénytéren gyűltek össze a településen annak érdekében, hogy közösen idézzék fel azokat az emlékeket, amelyek együtt alkottak kerek, egységes képet az térség ikonikussá vált polgármesteréről.
2022-09-09 |
A málenkij robot mártírjaira emlékeztek január 23-án Diósgyőrben, ahonnan 1945-ben mintegy 400 embert hurcoltak el.
2022-01-27 |
A tudós szakember 15 éve hunyt el, s hatalmas űrt hagyott maga után a város és a megye helytörténetében, közművelődésében. Az eseményen bemutatták a Hőgye István tanulmányaiból szerkesztett, a Régi Zemplén vármegye története című válogatáskötetet is.
2021-07-06 |
A gyülekezet gondnoka, Bátory Gábor szerint ez kötelességük, hiszen az ötszász éves templomuk, és gyülekezetük története is erre kötelezi őket. Felidézte: a templom padjai a mai napig őrzik például katonák monogramját, akik a frontra indulásuk előtt karcolták be a templompadba neveük kezdőbetűit. A megemlékezésekről elsőként Sivadóné Cselenyák Dórát, a Báthory Anna Református Általános Iskola igazgatóját kérdeztük.
2021-06-11 |
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszékének képviselői koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a gályarab-szabadítás emléknapján. A gályarabok emlékoszlopa 1895 óta áll a Nagytemplom mögötti kertben az 1675-ben gályarabságra ítélt 41 prorestáns lelkész, tanító és kiszabadítójuk tiszteletére.
2021-02-13 |
Október 6-a az Aradi vértanúk napja. Ezen a napon méltó módon emlékeznek az 1849-es eseményekre, most az iskolarádión keresztül jutnak el a szavak a gyerekekhez a magyar és történelem szakos kollégák segítségével.
2020-10-06 |
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Sola
Alt