Az ünnepélyes szertartáson fogadják soraik közé a hivatásukat gyakorló lelkipásztoroktorok a tanulmányaikat sikeresen elvégzett fiatalokat. Az október 22-én, szombaton 15 órától kezdődő alkalmon 17 lelkészt szentelnek fel. Ez a szám illeszkedik az elmúlt évek tapasztalatához, mondta rádiónknak a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Fekete Károly. Hozzátette: mindnyájuknak megvan a helye és még többeket is el tudnának helyezni a gyülekezetekben.
2022-10-21 |
Egy finn missziós szervezet támogatásával száz magyar óvoda kaphat egy főleg keresztyén könyvekből gyerekbibliákból álló csomagot a Parakletos Könyvesház közreműködésével.
2022-10-20 |
Vasárnap éjfélig lehet online kitölteni a népszámlálási kérdőívet, utána számlálóbiztosok keresik fel a lakosokat. A felekezeti hovatartozásunkról ugyan nem kötelező nyilatkoznunk a felmérésen, Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke szerint mégis fontos, hogy bejelöljük, ha reformátusok vagyunk. Ezzel nemcsak bizonyságot tehetünk hitünkről, de az adatokkal egyházunkat is segíthetjük a későbbi döntéshozatalban.
2022-10-14 |
Az intézmény részeként működő Újszászy Kálmán Református Örökség Kutatóintézet szervezésében megvalósult esemény keretében olyan előadókat próbáltak felkérni, akik a lehetőségekhez mérten a legteljesebb képet tudják adni erről a különleges témakörről.
0:00
0:00
2022-10-06 |
„Egész életemben Krisztus üzenete és tanításai voltak a vezetőm, és bennük találok reményt" - írta II. Erzsébet brit királynő alig néhány héttel a halála előtt anglikán püspököknek egy levélben.
2022-09-17 |
Meleg Attila tizenhat éven keresztül építette a gyülekezetet Bódvaszilason, családjával együtt mégis úgy döntött: új fejezetet nyit az életében.
2022-09-01 |
A lelkipásztor 3 évvel ezelőtt került a településre, ez az első szolgálati helye, ezért nagyon meghatározó eseménynek tartja beiktatását. Az eseményen hálát adnak azért is, hogy az elmúlt időszakban pályázati segítségekkel felújították az ártándi református templomot és a parókiát.
2022-08-27 |
A szövetség fennállása óta kiemelten fontosnak tartja a Kárpát-medencei magyarság segítését, ezért szoros kapcsolatban áll több egyházi és civil szervezettel, így a debreceniekkel is. A szervezet az összegyűlt támogatásokat kiterjedt és megbízható hálózatán keresztül, aktuális és konkrét igények alapján továbbítja a rászorulókhoz. Az adományokat a KÉSZ számlaszámára várják, a közlemény rovatban kérik feltüntetni, hogy Kárpátaljának.
2022-07-22 |
A jubileum alkalmából a napokban temetőtörténeti konferencián elevenítették fel a létesítmény múltját, történetét a meghívott előadók. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, „ Lelkipásztor a koporsó mellett” címmel tartott előadást.
2022-07-20 |
Két évvel ezelőtt átadta az állam az általa fenntartott hálózatokat az egyházaknak. Ez új kihívások elé állította az egyházi fenntartás alatt lévő gyermeknevelői hálózatot. Olyan nevelőszülők is kerültek a rendszerbe, akik nem tartoztak vallási közösséghez. Ez a két évvel ezelőtti esemény mérföldkő volt minden egyházi fenntartó életében.
2022-07-20 |
Sola
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt