Kárpát-medencei egyháziének versenyt szerveztek a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karán. Többen az egy éve megjelent új református énekeskönyvből választottak maguknak éneket. A verseny célja az is, hogy felélesszék azt a korábbi hagyományt, hogy a református kollégiumokban általában voltak kvartettek, vagyis négytagú együttesek, akik mindannyian egy-egy szólamot adtak elő, vagyis gyakorlatilag mindent el tudtak énekelni amit egy nagy kórus, csak itt egy-egy fő felelt a szólamokért.
2022-12-14 |
A másfél milliárd forintos uniós támogatást nyert beruházás sorozat keretében 6 református templom újult meg: a szatmárcsekei, a vértesi, a kismarjai, és Debrecenben a Kistemplom, a Kossuth utcai Verestemplom, valamint az Egyetemi templom. Utóbbiban most készültek el a munkálatok és ünnepélyes keretek között adták vissza a gyülekezetnek, az egyetem közösségének és a városnak.
2022-12-14 |
A mindössze 25 éves fiatalember a szabolcsi megyeszékhelyen született, de Ibrányban nevelkedett, középiskolai tanulmányait már egyházi iskolában végezte el. Hogyan jutott arra a döntésre, hogy lelkész legyen és milyen érzés annak lenni? - erre a kérdésre is keressük a választ a következőkben.
2022-12-06 |
Az ünnepi alkalmon Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke rádiónknak elmondta: az evangélium, az örömhír hirdetése a legfontosabb feladata a lelkészeknek.
2022-11-29 |
Bár négy generáción keresztül a felmenő családi ágakban lelkipásztor elődökkel büszkélkedhet, először mégis történelem tanárnak tanult, később vitte útja a teológiára. Politikai szerepvállalása a helyi közéletben kezdetben nem talált egyértelműen kedvező fogadtatásra a hívek körében. Egyik fontos célkitűzése, a gyermekeken keresztül megszólítani a családokat és bevonni az embereket a hitéletbe valamint az iskola falait lélekkel megtölteni.
2022-11-25 |
A tuzséri református gyülekezet szerves része a település életének, mert bár ők is küzdenek azzal, hogy miként emeljék a világjárvány előtti szintre a templomba, az Istentiszteletre járók számát, azért sokféle tevékenységben részt vesznek az egyháztagok.
2022-11-12 |
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár munkatársai az intézmény névadója emlékére ültettek fát. Az egykori református püspök halálának 450. évfordulójára emlékeznek decembereben a Tiszántúli Református Egyházkerületben. Méliusz Juhász Péter azonban nem csak az egyháznak volt kiemelkedő alakja, számos tevékenységével kapcsolódott a világi emberekhez.
2022-11-12 |
Lónyay Menyhért és a református egyház – ezzel a címmel szervezett konferenciát a Tuzsér Községért Közalapítvány és a Dunamelléki Református Egyházkerület emlékezve arra, hogy Lónyay Menyhért 138 évvel ezelőtt éppen egy egyházi közgyűlésen hunyta le szemét örökre. Hogy hogyan kapcsolódott a Lónyay család és maga Lónyay Menyhért a református egyházhoz és a Lónyay év programsorozatát összeállító Tuzsér községhez, arról Bodnár Róbert lelkipásztort halljuk.
2022-11-09 |
Kiss Ferenc Diakóniai-díjat adományozott a Magyar Református Egyház Gecse Bertalannénak, a Sátoraljaújhelyi Református Nőszövetség tagjának. Gecse Bertalanné elkötelezett, nagy munkabírású asszony, aki szerényen, alázattal szolgálja a közösséget, ahová Isten rendelte.
2022-11-03 |
A találkozón szokás szerint Fekete Károly püspök foglalta össze beszámolójában az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit, eredményeit. Szó volt a jövő terveiről, feladatairól is, így például a Méliusz-jubileum méltó megünnepléséről. A közgyűlés kapcsán a püspök rádiónknak beszélt arról is, milyen lépésekkel lehet mérsékelni a jelenlegi energiaválságban a templomok és egyházi intézmények fenntartási terheit.
2022-10-28 |
Sola
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt